Üldine

 • Kasutustingimused kehtivad Gurmeesahver e-poe (edaspidi Pood) keskkonnast ostmisel. Kasutustingimused on lahutamatult seotud Privaatsusustingimustega.
 • Poe teenust pakub GurmeeSahver  
 • Pood jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.
 • Ostjal (edaspidi Ostja) on võimalik enne ostu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja vajadusel taasesitada.
 • Poes müüdavad tooted valmistatakse Jüris.
 • Tellimus tuleb esitada hiljemalt 1 tööpäev (24 h) enne tellimuse kättesaamist.
 • Tellimus loetakse vormistatuks pärast maksetehingu sooritamist ja panga poolset kinnitust, et makse on teosatud.
 • Müügileping loetakse sõlmituks ostja ja Poe vahel peale ostutehingu sooritamist.
 • Tellimuse tühistamisel ei kuulu raha tagastamisele, kui tellimuse täitmiseni on jäänud vähem kui 24h. Muul juhul kehtivad Taganemise korra reeglid.

Hinnad

 • Kõik Poes olevad hinnad on eurodes (€).
 • Poel on õigus igal ajal muuta hindu. Kui Poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist, siis kohustub Pood tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
 • Kui mõnel Poes näidatud tootel ei ole hind märgitud, siis antud toode ei ole hetkel kättesaadav.
 • Kauba hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist ning see arvutatakse ostukorvis.
 • Juhul kui kaubale on võimalik järgi tulla ja Ostja valib kauba kättesaamiseks nimetatud viisi, ei lisandu kauba hinnale kättetoimetamise tasu.
 • Soodustuste olemasolul arvutatakse kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.

Tellimuse vormistamine

 • Ostja valib Veebipoes välja soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi. 
 • Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning kaupa ostukorvist eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.
 • Kui Teile on edastatud sooduskupong, siis sisestage kupongi kood allahindluse saamiseks vastavasse lahtrisse..
 • Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad, valida kättetoimetamise viis ja maksekeskkond ning vajutada nuppu „Esita tellimus“.
 • Määrake tarne kuupäev ja kellaaeg, kui te pole seda juba teinud tarne kalendrist.
 • Tellimus loetakse vormistatuks pärast maksetehingu sooritamist ja panga poolset kinnitust, et makse on teosatud.
 • Pood saadab Ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Kauba kättetoimetamisel lisatakse Müüja poolt saadetisele arve.
 • Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa pangapoolsest kinnituses.

Tasumine

 • Ostja tasub kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna.
 • Tellimuse eest saab tasuda ostukorvis pakutud makseviisidega. Tasumine pangalingiga (Everypay) ja tasumine arvega.
 • Kõiki makseid võetakse vastu eurodes (€)
 • Miinimumtellimus on 75.-(€)

Sooduskupongid

 • Poel on õigus luua sooduskuponge erinevate kampaaniate ja ürituste tarbeks.
 • Sooduskuponge edastatakse klientidele erinevate turundusknalite kaudu.
 • Soodustuste olemasolul arvutatakse kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.

Kohaletoimetamise tingimused

 • Tellimuse kättesaamiseks valib Ostja ostukorvis sobiva kohaletoimetamise viisi.
 • Tellimused toimetab kohale GurmeeSahver.
 • Ostja tasub kauba kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist ning see arvutatakse ostukorvis.
 • Juhul kui kaubale on võimalik järgi tulla ja Ostja valib kauba kättesaamiseks nimetatud viisi, ei lisandu kauba hinnale kättetoimetamise tasu.
 • Tellimus täidetakse vastavalt kauba juures märgitud kohaletoimetamise tähtajale.
 • Kui Ostja soovib tellimusele ise järgi tulla, siis palume tulla täpselt õige aegselt valitud kellajaks. Vastasel korral ei saa me garanteerida hilisemat tellimuse üleandmist. Juhul kui klient jätab kaubale järgi tulemata õigeks ajaks siis raha ei tagastata.

Taganemise kord

 • Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad tooted.
 • Tekkivate probleemida korral palume kirjutada info@gurmeesahver.ee
 • Tekkivad pretensioonid palume esitada 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse kätte saamist.
 • Pretensiooni esitamisel tuleb märkida tellimuse number ja tellimuse esitamise kuupäev ning pretensioonid. Pood korraldab ametijuurdluse ning kui ilmneb Poe süü, siis hüvitab viimane kliendile toodete eest makstud summa. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Poele 14 päeva jooksul.
 • Kui tellimus ei ole esitatud tellimistingimustega kooskõlas, on Poel õigus tellimus tühistada. Tellimuse tühistamisel, ei kuulu raha tagastamisele, kui tellimuse täitmiseni on jäänud vähem, kui 24h.
 • Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup). Kauba tagastamise kulu sõltub Ostja asukohast ja tagastamise viisist.
 • Kui tellimus tühistatakse rohkem kui 24h ennem, tagastatkse summa e-poe krediidina.Raha tühistatud tellimuste eest ei tagastata. -Eritellimuste ja suuremate tellimuste korral kui peab broneerima kuupäeva, siis jätab Gurmeesahver endale õiguse jätta 25% arve summast kulude katteks. Kui tellimus tühistatakse 5 tööpäeva ennem. Erandjuhtudel tagastatakse ka raha, aga siis seda 21. tööpäeva jooksul.

Vastutus

 • Kõiki Poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 • Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine Poes tellimuse registreerimisel.
 • Teenuse Kasutaja isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse Kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
 • Teenuse Osutaja kohustub mitte edastama isikuandmeid kõrvalistele isikutele
 • Teenuse Osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse Kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning see toimub Teenuse Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
 • Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.
 • Teenuse Kasutaja annab Teenuse Osutajale nõusoleku saata pakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressile.

Vaidluste lahendamine

 • Kui Ostjal on Müüja vastu pretensioone palume need edastada e-posti aadressile info@gurmeesahver.ee
 • Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse.

Isikuandmed

 • GurmeeSahver on isikuandmete vastutav töötleja.
 • Isikuandmete töötlemisele kohalduvad Privaatsustingimused.

Eriüritused

 • Pood võib müüa konkreetseid tooteid eriürituste raames teistel tingimustel, mis on antud toodete juures välja toodud või on toote tellimine tehniliselt teisiti piiratud (näiteks lühem tellimisaeg väliüritustel vms).